Ceník výkonů

Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání se smlouvou se zaměstnavatelem700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti na řidičský, zdravotní, profesní průkaz, zbrojní průkaz700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro účast na rekondičních,
rekreačních pobytech
700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti na vlastní žádost, či jiné účely700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k vydání, držení zbrojního průkazu700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání bez smlouvy se zaměstnavatelem700-3000 Kč
Prohlídky řidičů nad 65 let600 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké, střední škole …600 Kč
 
Zpráva pro Policii ČR, soudy a pod.600 Kč
Zpráva pro pojišťovnu – uzavření pojistky, úrazy400 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu ( bolestné)400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta, opis výpisu.400 Kč
Malý administrativní výkon150 Kč
 
PACIENTI NEREGISTROVANÍ V NAŠEM  ZAŘÍZENÍ
Posouzení zdravotní způsobilosti  viz výše body 1.2.3.4.5.6.800 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti viz výše body  7.8.9.800 Kč
 
VYŠETŘENÍ CIZINCE BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ4 Kč / bod
VYŠETŘENÍ NESOUViSEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ1 Kč/ bod